Temu Wali Mahasiswa Angkatan 2013

Rabu, 14 Agustus 2019

Narasumber: Ibu Ratna Syifa’a Rachmahana, S.Psi., M.Si.

Monitoring Mahasiswa Angkatan 2014

Kamis, 15 Agustus 2019

Lokasi & Jam

Auditorium FTI UII. Jam: 08.00-12.00